Obama: An e Leòdhasach a th’ann?

Tha fhios aig a h-uile duine gun tàinig athair Bharack Obama à Kenya, agus a mhàthair à Kansas, ach an robh fhios agaibh gur e Leòdhasach a th’ann?

Obama’s Lewis Connection

Mura chreid sibh sin, leughaibh an naidheachd an seo.

Cha tàinig a shinnsearan fhèin às na h-Eileanan ach phòs tè a bha càirdeach riutha fear-Leòdhasach — Moireasdanach a bh’ann — ann am Minnesota fad air ais.

Dh’aithris Hebrides News:

“Way back in the late 1800s one of Barack Obama’s female relatives married the son of a Lewis emigrant thus binding the president-elect with the Western Isles. … Although the Scottish connection is through marriage the new president is likely to have a branch of his family in Lewis..”

Leughaibh tuilleadh an seo.

Mòran taing do “The Croft” airson na naidheachdan!

Tha beachd eile aig na h-Èireannaich, ge-tà. Tha feadhainn dhiubh cinnteach gur e Gaidheal Èireannach a th’ann. Coimheadaibh air seo.

Liam Ó Caiside
liam.jpg

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *