Tachartasan an t-Samhraidh: Summer Events

Seo dhuibh ceangailtean airson feadhainn de na tachartasan a bha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn ann an Gaelcast 19. Bithidh sinn ‘gur faicinn!

Here are links for some of the events we talked about in Gaelcast 19. See you there!

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

1 Response to Tachartasan an t-Samhraidh: Summer Events

  1. Steaphan says:

    Na dìochuimhnich cùrsaichean-samraidh Eilean Ile! Tha tòrr dhiubh ann.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *